Privacy verklaring

Privacy verklaring

Lagosse Chocolade BV. stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan Lagosse Chocolade BV.. Tijdens uw interactie met Lagosse Chocolade BV. kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

In deze verklaring (“Privacyverklaring”) wordt het volgende uiteengezet:

 1. Reikwijdte en aanvaarding
 2. Door Lagosse Chocolade BV. verzamelde persoonsgegevens
 3. Waarom Lagosse Chocolade BV. persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt
 4. Delen van persoonsgegevens door Lagosse Chocolade BV.
 5. Uw rechten
 6. Veiligheid en bewaren van gegevens
 7. Hoe contact opnemen

1 Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.

Door gebruik te maken van de Lagosse Chocolade BV. site (zie definitie hieronder) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijk die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de Lagosse Chocolade BV. site (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Lagosse Chocolade BV. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2 Door Lagosse Chocolade BV. verzamelde persoonsgegevens

Lagosse Chocolade BV. kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

 • Online en elektronische interacties met ons, onder andere via de website van Lagosse Chocolade BV., mobiele applicaties, sms-programma’s of “branded” pagina’s of applicaties van Lagosse Chocolade BV. op sociale netwerken van derden (zoals Facebook);
 • Offline interacties met ons, onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de Lagosse Chocolade BV. klantendienst; en
 • Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door Lagosse Chocolade BV., of door dienstverleners namens Lagosse Chocolade BV., wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Lagosse Chocolade BV. nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, hobby’s, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl;
 • Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres);
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij Lagosse Chocolade BV. (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord);
 • Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met Lagosse Chocolade BV. over uw ervaring met Lagosse Chocolade BV. producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met Lagosse Chocolade BV. producten); en
 • Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto’s, video’s en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met Lagosse Chocolade BV. (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een Lagosse Chocolade BV. site.

2.2 Gegevens die we verzamelen wanneer u een Lagosse Chocolade BV. site gebruikt.

Lagosse Chocolade BV. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

2.3 Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van Lagosse Chocolade BV., openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 • persoonlijke contactinformatie; en
 • alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.

3 Waarom Lagosse Chocolade BV. persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

Lagosse Chocolade BV. verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan. Merk op dat er veel webshops zijn die Lagosse Chocolade BV. producten verkopen maar die niet worden gecontroleerd of beheerd door Lagosse Chocolade BV.. We raden aan dat u hun beleidslijnen leest, inclusief deze over privacy, alvorens producten op die websites te kopen.
 • Onderhoud van uw account: om uw accounts bij Lagosse Chocolade BV. te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma’s die verbonden zijn met uw account.
 • Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon en online chat.
 • Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.
 • Personalisering: Lagosse Chocolade BV. kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt Lagosse Chocolade BV. een vollediger beeld van u als consument, waarmee Lagosse Chocolade BV. u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:

Websites: om uw ervaring op onze website te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;

Producten: om de producten van Lagosse Chocolade BV. te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback; en

Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop Lagosse Chocolade BV. dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de Lagosse Chocolade BV. site te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als “gerichte reclame” of “online behavioural advertising”. Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.

 • Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Lagosse Chocolade BV., zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post.

Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend.

 • Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:
 • Community-functies op een Lagosse Chocolade BV. site
  Wanneer u een Lagosse Chocolade BV. site met een community-functie bezoekt en recepten, foto’s, video’s, illustraties of andere inhoud deelt, kan Lagosse Chocolade BV. de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.
 • Virale websitefuncties
  Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een “tell-a-friend”-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.
  Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
 • Sociale netwerken van derden
  Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals “Facebook Connect” of “Facebook Like”. Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Lagosse Chocolade BV. sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.
  Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Lagosse Chocolade BV. bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Lagosse Chocolade BV. over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.
 • Andere specifieke doeleinden
  We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Lagosse Chocolade BV. sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

4 Delen van persoonsgegevens door Lagosse Chocolade BV.

Lagosse Chocolade BV. deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.
Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

4.1 Verwante bedrijven

Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, … ) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

4.2 Dienstverleners

Lagosse Chocolade BV. kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Lagosse Chocolade BV., met inbegrip van het aanbieden van de Lagosse Chocolade BV. site en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

Lagosse Chocolade BV. eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Lagosse Chocolade BV. site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

4.3 Partners en gemeenschappelijke promoties

Lagosse Chocolade BV. kan gemeenschappelijke of medegesponsorde programma’s of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. Lagosse Chocolade BV. raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan Lagosse Chocolade BV., kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

4.4 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

Lagosse Chocolade BV. kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Lagosse Chocolade BV. te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.
In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van Lagosse Chocolade BV. door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van Lagosse Chocolade BV. wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

5 Uw rechten

5.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over Lagosse Chocolade BV. (“opt-out”) en kunt dat doen door:

 1. de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;
 2. als u een account hebt bij Lagosse Chocolade BV., beschikt u wellicht over de mogelijkheid om uw accountgegevens te bewerken en uw voorkeuren in verband met reclameberichten te wijzigen; of
 3. met ons contact op te nemen .

Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van Lagosse Chocolade BV. kunt ontvangen, zoals bestellingsbevestigingen en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen).

5.2 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lagosse Chocolade BV. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lagosse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lagosse Chocolade BV. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6 Veiligheid en bewaren van gegevens

6.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Lagosse Chocolade BV. een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

 • Beveiligde bedrijfsomgeving: Lagosse Chocolade BV. slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Lagosse Chocolade BV. op “need-to-know”-basis. Lagosse Chocolade BV. volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.
 • Versleuteling van betaalgegevens: Lagosse Chocolade BV. maakt gebruik van versleuteling die standaard in de sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals kredietkaartgegevens die over het internet worden verstuurd (bv. wanneer u betalingen doet in een webshop van Lagosse Chocolade BV.).
 • Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: Lagosse Chocolade BV. verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen.

Indien u ervoor kiest content van onze website te delen via social media dan zijn uw persoonsgegevens mogelijk zichtbaar voor bezoekers van uw persoonlijke pagina van het betreffende social medium. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens via desbetreffende social media.

6.2 Bewaring

Lagosse Chocolade BV. zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Lagosse Chocolade BV. gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoons-gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

7 Contact opnemen

Lagosse Chocolade BV. treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking” voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring.. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Lagosse Chocolade BV. persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Contactgegevens:

Lagosse Chocolade BV
Einsteinstraat 18
1704 RT Heerhugowaard
+31(0)725 745 584
https://www.lagosse.nl

Rudy Haringhuizen is de Functionaris Gegevensbescherming van Lagosse Chocolade BV.
Hij is te bereiken via info@lagosse.nl 

Napolitains

Dit traditionele chocolaatje voor bij de koffie maakt ons assortiment ‘Out of home’- producten compleet.